กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 โดยนางสาวมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวอารีรัตน์  สวนหลวง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ในการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา