นักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้ารับวัคซีนเข็ม 1 และ 2

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ตามมาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน รอบ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site โดยครูที่ปรึกษาและครูกลุ่มงานอนามัยร่วมดูแลนักเรียน