การปฐมนิเทศคุณครูผู้สอน หลักสูตรห้องเรียนเครือข่ายพันธมิตรกับ สถาบันปัญญาภิวัฒน์

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอารีรัตน์ สวนหลวง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ร่วมปฐมนิเทศ คุณครูผู้สอน หลักสูตรห้องเรียนเครือข่ายพันธมิตรกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องเกียรติภูมิ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”