นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยครูที่ปรึกษาและครู กลุ่มงานอนามัยร่วมดูแลนักเรียน ณ โรงพยาบาลเสนา