กิจกรรม INVESTORY MOBILE EXHIBITION ON SCHOOLS 2564 “4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง”

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมกิจกรรม INVESTORY MOBILE EXHIBITION ON SCHOOLS 2564 “4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อประหยัดเงินสำหรับอนาคตด้วยการสร้างนิสัยการออมตั้งแต่วัยเด็ก โดยมี นายอุทัย นุชนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และ ครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom