นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีนายอุทัย นุชนวล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวอารีรัตน์ สวนหลวง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครูที่ปรึกษา และครูกลุ่มงานอนามัย ร่วมดูแลนักเรียนในการเข้ารับวัคซีน ณ โรงพยาบาลเสนา