การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) ของคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมี นางสาวอมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา