ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ตัวแทนการแข่งขัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การประกวดระดับประเทศ

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ภายใต้การบริหารงานของนางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ไปประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 โดยมีนายอุทัย นุชนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มปริหารทั่วไป และคุณครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมเดินทางไปดูแลให้กำลังใจนักเรียน ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี