การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดการประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ  ของคุณครูคณิต  ศรีผาติ  โดยมี นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นางสาวกนกพร ประพฤติธรม คุณครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายโสภณ ตรงไตรย์ คุณครูโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ (ว17/2552)