นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5เข้ารับการฉีดวัคซีน

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 125 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีท่านผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ รองผู้อำนวยการอุทัย  นุชนวล ครูที่ปรึกษา และครูกลุ่มงานอนามัย ร่วมดูแลนักเรียนในการเข้ารับวัคซีน ณ โรงพยาบาลเสนา