นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จำนวน 153 คน เข้ารับ

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเสนา