ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนุชา เฟื่องศรี ที่ได้รับรางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนุชา เฟื่องศรี ที่ได้รับรางวัล ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทผู้สอน จากสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ทุกท่าน