นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีท่านรองผู้อำนวยการอุทัย นุชนวล รองผู้อำนวยการอารีรัตน์  สวนหลวง และคุณครูกลุ่มงานอนามัยดูแลควบคุม และอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลเสนา