ขอขอบคุณ “เทศบาลเมืองเสนา” ที่ช่วยป้องกันอุทกภัย

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเสนาปลัดเทศบาลเมืองเสนา หัวหน้ากองงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือทำคันดิน เสริมคันกระสอบทรายบริเวณด้านหลังตลอดแนวโรงเรียน เพื่อป้องกันน้ำที่อาจทะลักเข้ามาในบริเวณโรงเรียน