ขอขอบพระคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่ทหาร และผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยดำเนินการทำคั้นกั้นน้ำบริเวรหลังโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่ทหาร และผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยดำเนินการทำคั้นกั้นน้ำบริเวรหลังโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เพื่อป้องกันอุทกภัย โดยท่านรองผู้อำนวยการสุภา  ผ่องยุบล ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ มอบเครื่องดื่มให้เป็นกำลังใจกับบุคลากร เจ้าหน้าที่ทหารที่มาทำการกรอกทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำ โดยมีท่านปลัดอำเภอเสนาเป็นผู้รับมอบ