“ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 64”

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมงาน “ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 64” ที่จัดให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564