งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ สืบสานประเพณีอันดีงามของโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์