พิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นําเยาวชนสร้างชาติ Online

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 นายอุทัย  นุชนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป คุณครูและนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นําเยาวชนสร้างชาติ Online หัวข้อ “ค้นหาตัวตนสู่ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดเพื่อส่วนรวม” เยาวชนสร้างชาติ  (NBI-Youth)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา