ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการฯ ที่ได้รับรางวัล “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ ที่ได้รับรางวัลบุคคลผู้ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติในฐานะ กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย