เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์