รางวัลโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 สองปีติดต่อกัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2564 สองปีติดต่อกัน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา