การมอบเงินโครงการช่วยเหลือนักเรียน

การมอบเงินช่วยเหลือจากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ดำเนินการเสร์จสิ้นเรียบร้อย เงินที่ได้รับการจัดสรรถึงมือผู้ปกครองและนักเรียน ครบ 100% ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564