กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet) ให้กับนักเรียนแผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน โดยจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2564