กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (รูปแบบออนไลน์)

🀄️📢กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (รูปแบบออนไลน์) 🇨🇳🇨🇳 📍วันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 2564 ▶️ เวลา 09.00 – 12.00 น. กิจกรรมซีรีส์กับวัฒนธรรมจีน 🎬 ▶️ เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรมวัฒนธรรมอาหารจีน 🥡🥢🥟 📍วันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค. 2564 ▶️ เวลา 09.00 – 12.00 น. กิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจีน อบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet แล้วพบกันจ้า