การล้างทำความสะอาดโรงเรียน

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความสนับสนุนในการล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา COVID-19 บริเวณภายในโรงเรียนและห้องสำนักงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”