กิจกรรมวันแม่แห่งชาติออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์