การขอรับประเมินเพื่อมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการขอรับประเมินเพื่อมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ของครูกัลย์วิสาข์ ธาราวร โดยมีคณะผู้บริหารและกรรมการประเมินร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา