ร่วมแสดงความยินดีและอำลาคุณครูย้ายบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครู โรงเรียนสอนดี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 รองผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคุณครูร่วมแสดงความยินดีและอำลาส่งท้ายคุณครูดารุณี ทรัพย์พจน์ ในโอกาสย้ายไปบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครู ณ โรงเรียนสอนดี