การรายงานตัว/มอบตัวนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการรับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 และการแจกหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบออนไลน์