การแจกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการแจกหนังสือเรียน และมอบเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาหาความรู้ในช่วงการเรียนการสอนออนไลน์