การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”