ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่แม่บ้าน

– รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64 สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สามารถรับใบสมัครที่โรงเรียนหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1IpkT89cWubdpGEA90unfKcdiuHDEseOy/view?usp=sharing
  2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ เข้าลิงก์การรับสมัคร https://forms.gle/XKoW4PdySE7QhtXXA

– สอบคัดเลือก วันที่ 4 มิ.ย. 64

– ประกาศผล    วันที่ 5 มิ.ย. 64