ร่วมแสดงความยินดีและอำลาส่งท้าย คุณครูภารดี ช่วยนา

วันที่ 9 เมษายน 2564 ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมแสดงความยินดีและอำลาส่งท้าย คุณครูภารดี  ช่วยนา คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จังหวัดอ่างทอง