ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมซ้อมแผนรองรับกลุ่มอุบัติเหตุกลุ่มชนกับโรงพยาบาลเสนา

วันที่ 7 เมษายน 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมซ้อมแผนรองรับกลุ่มอุบัติเหตุกลุ่มชนกับโรงพยาบาลเสนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาล ณ โรงพยาบาลเสนา