การสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต)

วันที่ 4 เมษายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”