ศูนย์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –NET) ชั้น ม.6

วันที่ 27 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เป็นศูนย์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”