เปิดโลกวิชาการ “สืบสานปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการอารีรัตน์ สวนหลวง  และตัวแทนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ “สืบสานปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง” (Open House ) ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา