กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจรรมอำลา นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจรรมอำลาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”