การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องเกียรติภูมิ