กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมทำบุญ และเวียนเทียน เนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ณ วัดบ้านแพน