พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ และรองฯมรกต วงษ์เนตร เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย