ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ยินดีต้อนรับคุณครูสมพิศ เครือโชติ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้ย้ายการดำรงตำแหน่งครูจากโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” มาบรรจุแต่งตั้งที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”