วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ท่านผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

 และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โดมหน้าเสาธง