ประกาศ : ยกเลิกการสลับวันเรียน

ประกาศ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ ยกเลิกการสลับวันเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และนำช้อน-ส้อม แก้วน้ำ เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ส่วนตัวมาด้วย นักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง นักเรียนที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม ควรหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ