ยินดีกับครูว่าที่ รอง ผอ. คนใหม่

🔰ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา🎉
👉🏻คุณครูปิยณัฐ สุขสมพืช
👉🏻คุณครูนันทวัฒน์ พุ่มพวง
👉🏻คุณครูพัชรีพร ขาวประทุม
👉🏻คุณครูนพรัตน์ ศรศิลป์