โครงการ”เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ”

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนา เข้าให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่องการดัดแปลงรถจักรยานยนต์

ในโครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ” เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งเข้าสำรวจและแนะนำวิธีการแก้ไขให้แก่นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป