แข่งขันฟุตบอลการกุศลกระชับมิตร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลกระชับมิตร ระหว่างทีม Ayutthaya United นำทีมโดยดัสกร ทองเหลา และทีม Bangkok Buddy Fc เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ณ สนามกีฬาเสนาบดี