กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี การลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสา ณ โดมหน้าเสาธง