นศท.จิตอาสาพัฒนาวัดกระโดงทอง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563.เวลา 13.00 น.คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำโดยครูวิฑูรย์ เจริญศิริ ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”ทำจิตอาสา พัฒนาที่วัดกระโดงทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา