เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

📣เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563❤️ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

  • กิจกรรมการคัดลายมือ (ม.ต้น และ ม.ปลาย) แข่งวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563
  • กิจกรรมวาดภาพวรรณคดีไทย (ม.ต้น และ ม.ปลาย) แข่งวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563